Retea de sedii TBI Credit
Harta
Click pe harta pentru
a localiza una dintre
sucursalele TBI Credit

REGULAMENTUL CAMPANIEI
„Promo Seniori"

1. Organizatorul campaniei

Campania „Promo Seniori” (denumita in cele ce urmeaza “Campania”) este organizata de TBI Credit IFN S.A., cu sediul  social in Romania, Bucuresti, Sector 1, Strada Putul lui Zamfir nr. 8-12, Parter+Etaj 1, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/15329/2003, avand CUI 15901855, capital social subscris si varsat 7.300.000 lei, inregistrata ca institutie financiara nebancara in Registrul General tinut de Banca Nationala a Romaniei sub nr. RG-PJR-41-110014/03.03.2017 si in Registrul Special sub nr. RS-PJR-41-010001/25.09.2006, inregistrata ca institutie de plata in registrul institutiilor de plata tinut de Banca Nationala a Romaniei sub nr. IP-EN-0005/28.04.2011, inregistrata ca operator de date cu caracter personal in Registrul prelucrarilor de date cu caracter personal sub nr.1711, denumita in continuare “Organizator”, in conformitate cu prevederile din prezentul regulament de campanie denumit in continuare “Regulament”.

 

2. Scopul campaniei

Campania este destinata promovarii Creditului de nevoi personale, adresat persoanelor fizice cu statut profesional „Pensionari”, care indeplinesc conditiile descrise in art.5 din prezentul Regulament.

 

3. Beneficiile campaniei

3.1 Persoanele care au drept de participare conform art.5 din prezentul Regulament primesc urmatoarele beneficii: a) persoana care contracteaza un credit de nevoi personale in perioada campaniei:  primeste un tichet cadou emis de Sodexo in valoare de 100 lei net, conform conditiilor de la articolul 6.3

 

b)  persoana care recomanda un client pentru contractarea unui credit de nevoi personale:   primeste un tichet cadou emis de Sodexo in valoare de 100 lei net, in urma aprobarii creditului de nevoi personale a persoanei recomandate astfel:  la acordarea de catre Organizator a unui Credit de nevoi personale persoanei recomandate, clientul care a facut recomandarea primeste un tichet cadou emis de Sodexo in valoare de 100 lei net, numai dupa rambursarea primei rate conform Graficului de rambursare anexa la Contractul de credit al carui titular este persoana recomandata, conform conditiilor de la articolul 6.4

 

c)  persoana care este recomandata:   primeste un tichet cadou emis de Sodexo in valoare de 100 lei net, la acordarea de catre Organizator a unui Credit de nevoi personale, conform conditiilor de la articolul 6.3

 

3.2 Un client poate face parte din categoria a) si din categoria b) simultan.

3.3 Persoanele care au drept de participare conform art.5 din prezentul Regulament nu au posibilitatea sa primeasca alte beneficii in locul celor oferite in cadrul Campaniei si nici sa solicite modificarea benficiilor acordate conform Regulamentului.

3.4 Tichetele cadou vor fi inmanate personal clientilor eligibili, la punctele de lucru ale Organizatorului, in baza unui Proces verbal de predare-primire.

3.5 Tichetul cadou Sodexo poate fi utilizat la achizitionarea produselor si serviciilor oferite in peste 66.000 de magazine/ centre care accepta tichetele Smart Pass: carburanti auto, incaltaminte, imbracaminte, flori, cosmetice, parfumuri, bijuterii, carti, papetarie, jucarii, fitness, cosmetica, masaj, medicamente, reviste, telefoane, cartele internet, computere, software, articole sportive, mobilier, electronice, electrocasnice, agentii de turism, hoteluri si restaurante, fast-food, produse alimentare, altele.

 

4. Durata campaniei

4.1 Campania se lanseaza in data de 13.06.2018.

4.2 Durata de desfasurare a campaniei este in intervalul 13.06.2018 – 13.09.2018.

4.3 Ultima zi in care se pot depune cereri de creditare la Organizator este 13.09.2018.

4.4 In data de 12.09.2018, Organizatorul a decis prelungirea Campaniei pana in data de 31.10.2018. Ultima zi in care se pot depune cereri de creditare la Organizator este 31.10.2018.

 

5. Dreptul de participare la campanie

5.1 La aceasta campanie pot participa persoane fizice care indeplinesc urmatoarele conditii:

5.1.1 Persoane care contracteaza un credit:

a)    cetateni romani cu rezidenta in Romania;

b)    ocupatie: pensionari;

c)    prezinta un cupon de pensie valabil;

d)    varsta intre 40 si 75 ani (la data rambursarii ultimei rate aferente creditului acordat);

e)    venitul minim 520 lei (cu conditia ca valoarea din dreptul rubricii "Pensie" sa fie de cel putin 300 lei);

f)     clienti existenti ai organizatorului, care au un credit activ cu minim 3 rate rambursate sau credit rambursat integral;

g)    clienti noi ai organizatorului, care nu au un credit activ sau rambursat integral acordat de Organizator.

 

5.1.2.Persoanele care recomanda:

a)    cetateni romani cu rezidenta in Romania;

b)    ocupatie: pensionari;

c)    prezinta un cupon de pensie valabil;

d)    clienti existenti ai Organizatorului care au un credit activ cu minim 3 rate rambursate sau credit rambursat integral;

e)    un client poate recomanda maxim 7 clienti interesati de contractarea unui Credit de nevoi personale.

 

5.1.3 Persoanele care sunt recomandate:

a)    cetateni romani cu rezidenta in Romania;

b)    ocupatie: pensionari;

c)   prezinta un cupon de pensie valabil;

d)    varsta intre 40 si 75 ani (la data rambursarii ultimei rate aferente creditului acordat);

e)    venitul minim 520 lei (cu conditia ca valoarea din dreptul rubricii "Pensie" sa fie de cel putin 300 lei);

f)     contracteaza un Credit de nevoi personale oferit de Organizator in urma recomandarii persoanelor ce indeplinesc conditiile  mentionate la pct.5.1.1 sau 5.1.2;

 

5.2 Un client poate face parte simultan din categoria 5.1.1 si din categoria 5.1.2.

5.3 Toti participantii la Campanie sunt obligati sa indeplineasca toate conditiile de participare la Campanie asa cum sunt descrise in prezentul Regulament.

5.4 La Campanie nu pot participa angajatii Organizatorului, angajatii societatilor din grupul Organizatorului, precum si afinii si rudele de gradul 1 ai acestora.

5.5 Pentru ca Organizatorul sa inregistreze o persoana ca fiind recomandata pentru a intra in Campanie este necesar ca aceasta persoana sa se prezinte la oricare din punctele de lucru ale Organizatorului si sa comunice Organizatorului numarul contractului de credit al persoanei care facut recomandarea.

 

6. Mecanismul campaniei

6.1 Pe durata desfasurarii Campaniei, Organizatorul desfasoara campanii de promovare catre clientii existenti si clienti noi informandu-i despre Campanie, conditiile de participare la Campanie si beneficiile acesteia.

6.2 Clientii interesati de contractarea unui Credit de nevoi personale depun Cererea de credit impreuna cu documentatia necesara solicitata de Organizator la punctele de lucru ale acestuia sau la partenerii acestuia.

6.3 In cazul in care Cererea de credit este aprobata, clientul poate primi un tichet cadou, dupa indeplinirea cumulativa a urmatoarelor  conditii:

a) dupa rambursarea primei rate scadente conform Graficului de rambursare anexa la Contractul de credit;

b) dupa inregistrarea de catre Organizator a solicitarii clientului de revendicare a tichetului cadou, care trebuie depusa la punctul de lucru al Organizatorului in termen de maxim 30 de zile de la prima scadenta conform Graficului de rambursare anexa la Contractul de credit;

c) nu inregistreaza intarzieri la plata ratelor aferente creditelor contractate la Organizator.

 

6.4 In cazul in care clientul recomanda o persoana fizica care indeplineste conditiile de eligibilitate solicitate de Organizator in vederea acordarii unui Credit de nevoi personale si contracteaza acest credit, Organizatoul va preda clientului care a facut recomandarea un tichet cadou in urmatoarele conditii cumulative:

a) dupa rambursarea primei rate scadente conform Graficului de rambursare anexa la Contractul de credit al carui titular este persoana recomandata;

b) dupa inregistrarea de catre Organizator a solicitarii de revendicare a tichetului cadou de catre clientul care a facut recomandarea, care trebuie depusa la punctul de lucru al Organizatorului in termen de maxim 30 de zile de la prima scadenta conform Graficului de rambursare anexa la Contractul de credit al carui titular este persoana recomandata;

c) nu inregistreaza intarzieri la plata ratelor aferente creditelor contractate la Organizator, atat clientul care a facut recomandarea cat si persoana recomandata.

 

6.5. In cazul in care clientul a fost recomandat, poate primi un tichet cadou dupa indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:

a) dupa rambursarea primei rate scadente conform Graficului de rambursare anexa la Contractul de credit

b) dupa inregistrarea de catre Organizator a solicitarii de revendicare a tichetului cadou, care trebuie depusa la punctul de lucru al Organizatorului in termen de maxim 30 de zile de la prima scadenta Graficului de rambursare, anexa la Contractul de credit

c) nu inregistreaza intarzieri la plata ratelor aferente creditelor contractate la Organizator.

6.6.Tichetul cadou va fi inmanat clientului de catre Organizator pana la finalul lunii urmatoare in care clientul a inregistrat la Organizator solicitarea de revendicare a tichetului cadou.

6.7 Tichetul cadou se inmaneaza clientului personal, in baza unui act de identitate valabil.

6.8 Tichetul cadou nu se inmaneaza clientilor care inregistreaza intarzieri la plata ratelor.

 

7. Locul de desfasurare a campaniei

Campania se va desfasura pe tot teritoriul Romaniei, la toate punctele de lucru ale organizatorului si la toti partenerii autorizati de organizator sa promoveze produsele si serviciile Organizatorului.

 

8. Taxe si impozite

Impozitele si alte obligatii fiscale aferente tichetelor oferite in cadrul Campaniei, datorate conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal actualizata cu modificarile ulterioare in vigoare la data emiterii prezentului  Regulament, va fi calculat si suportat de catre Organizator.

 

9. Modificarea sau intreruperea campaniei

9.1 Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament, noul Regulament urmand sa intre in vigoare dupa publicarea acestuia pe site-ul www.tbicredit.ro.

9.2 Organizatorul isi rezerva dreptul de a intrerupe desfasurarea campaniei inainte de data prevazuta la art.4.2 oricand in cazul producerii unui eveniment de forta majora care face imposibila desfasurarea Campaniei sau, pentru orice alt motiv, daca Organizatorul decide aceasta. Organizatorul va comunica incetarea campaniei cu cel putin 15 zile inainte ca incetarea sa aiba loc, prin publicarea pe site-ul www.tbicredit.ro a Regulamentului modificat.

 

10. Litigii si legea aplicabila

10.1 Eventualele litigii avand ca parti pe Organizatorul Campaniei si un beneficiar al Campaniei, se vor solutiona pe cale amiabila.  In cazul in care acest lucru nu este posibil, acestea vor fi solutionate de instantele competente.

10.2  Legea aplicabila este legea romana.

 

11. Protectia datelor personale

Datele personale ale participantilor la Campanie sunt procesate de Organizator in conformitate cu prevederile Politicii de confidentialitate publicate pe site-ul www.tbicredit.ro

 

12. Alte dispozitii

12.1 Prezenta Campanie nu se cumuleaza cu alte campanii curente desfasurate de Organizator in aceeasi perioada de timp.

12.2 Prezentul Regulament este publicat pe site-ul www.tbicredit.ro si poate fi obtinut la cerere de catre orice persoana interesata de la reprezentantii Organizatorului.

 

Exemplu reprezentativ: Pentru un credit de nevoi personale ȋn valoare de 6.000 Lei, pe o durată de 60 luni, rata anuală a dobânzii este 28%, fixă pe toată perioada derulării creditului, comisionul de analiză a dosarului (finanţat de creditor) este de 170 lei, iar rata lunară va fi de 192,11 lei. Dobânda anuală efectivă (DAE) este de 33.77%, iar valoarea totală plătibilă de ȋmprumutat este de 11.526,48 Lei. Ofertă valabilă doar pentru pensionari, în perioada 13.06 – 13.09.2018.

Acest site foloseste cookies. Prin apasarea butonului OK, sau continuarea navigarii pe acest site, va exprimati acordul asupra folosirii cookies. Puteti modifica oricand optiunile privind cookies. Citeste mai mult