Retea de sedii TBI Credit
Harta
Click pe harta pentru
a localiza una dintre
sucursalele TBI Credit

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI ”CREDIT INSTANT SAU VOUCHER DE 200 LEI”
01 – 30 Septembrie 2017

SECȚIUNEA 1.  ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL CAMPANIEI

(1)Campania “Credit Instant sau Voucher de 200 lei(denumită în continuare „Campania”) este organizată şi desfăşurată de către TBI Credit IFN S.A. (numită în cele ce urmează ’’TBI Credit’’), institutie financiara nebancara cu sediul in Bucuresti, str. Putul lui Zamfir, nr. 8–12, etaj 2, sector 1, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/15329/2003, avand cod de inregistrare in scopuri de TVA RO15901855, capital social subscris si varsat 7300000 lei, avand contul bancar: RO62 RZBR 0000 0600 0386 5697 deschis la Raiffeisen Bank – Sucursala Dorobanti, inregistrata la BNR sub nr. RG-PJR-41-010014/25.09.2006si sub nr.RS-PJR-41-010001 / 25.09.2006, institutie de plata inregistrata la BNR sub nr. IP-RO-0005/28.04.2011, reprezentata prin Director General Traian Sevastian Baicu, denumită în continuare "Organizator"

(2)Toţi Participanţii la Campanie sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile prezentului Regulament oficial al Campaniei (denumit în continuare „Regulament oficial”).

(3)Regulamentul oficial este pus la dispozitie în mod gratuit la solicitarea oricărei persoane interesate la adresele de internet: www.tbicredit.ro, www.altex.ro si www.mediagalaxy.ro

(4)Toţi Participanţii la Campanie isi asuma obligatia de a consulta site-ul oficial al Organizatorului www.tbicredit.ro, cat si site-urile www.altex.ro si www.mediagalaxy.ro pentru a afla termenii si conditiile prezentului Regulament.

 

SECȚIUNEA 2. OBIECTUL CAMPANIEI

(1) Obiectul Campaniei consta in promovarea aplicatiei de creditare online si a solutiilor de finantare disponibile pe site-urile www.altex.ro si www.mediagalaxy.ro cu ocazia achizitionarii de produse din magazinele online Altex sau Media Galaxy.

 

SECȚIUNEA 3. TERITORIUL SI DURATA CAMPANIEI

(1)Campania este organizată şi se desfăşoară pe intreg teritoriul României.

(2)Prezenta Campanie se desfăşoară conform prezentului Regulament, acesta fiind obligatoriu pentru toti participantii.  Prin participarea la aceasta campanie, participantii sunt de acord  sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfasurarii Campaniei, prin intocmirea de acte aditionale la prezentul Regulament, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare in momentul comunicarii lor in prealabil catre participantii la aceasta campanie, prin afisare pe site-ul oficial al Organizatorului, www.tbicredit.ro precum si pe site-urile www.altex.ro si www.mediagalaxy.ro.

(3)Campania se desfasoara in perioada 01 – 30 Septembrie 2017 ora 18:00, exclusiv in mediul online.

 

SECȚIUNEA 4.  DREPTUL DE PARTICIPARE

La Campanie pot participa persoanele fizice  (denumite in continuare “Clienti”) care achizitioneaza produse din magazinul online Altex, Mediagalaxy prin intermediul aplicatiei de creditare online si care indeplinesc urmatoarele conditii de participare

i   au cetăţenie română şi domiciliul/reşedinţa stabil/ă în România (denumite în continuare „Participanţi”);

ii  sunt persoane majore si au capacitatea de a-si exercita drepturile si de a-si asuma obligatiile, savarsind personal acte juridice;

iii La Campanie nu pot participa angajaţii Organizatorului şi nici soţul/soţia ori rudele de gradul întâi şi doi ale acestora. De asemenea, nu pot participa la Campanie, clienţii care sunt şi agenţi ai Organizatorului, precum şi soţul/soţia ori rudele de gradul întâi şi doi ale acestora.

 

SECȚIUNEA 5. PROCEDURA CAMPANIEI SI CONDITII DE PARTICIPARE

(1) Campania se adreseaza persoanelor fizice care doresc sa achizitioneze produse din magazinele online Altex sau Media Galaxy, accesand site-urile www.altex.ro sau www.mediagalaxy.ro si plaseaza o comanda alegand ca metoda de plata ,,Plata prin credit online CREDEX”.

(2) In urma inregistrarii comenzii Participantului si a verificarilor efectuate pe baza datelor completate in formularul de comanda, Participantul va primi un raspuns cu privire la eligibilitatea acestuia prin intermediul unui e-mail sau apel telefonic, de la un consultant TBI Credit.

(3) Pe perioada derularii Campaniei, Participantului i se garanteaza furnizarea unui raspuns in termen de doua ore calculate de la momentul finalizarii comenzii pe site-urile www.altex.ro si www.mediagalaxy.ro, cu respectarea intervalului orar mentionat la Art. 5 alin. (5) din cuprinsul prezentului Regulament.

(4) Raspunsul la solicitarea Participantului este considerat e-mail-ul personalizat trimis acestuia de catre TBI Credit la adresa indicata de catre acesta sau apelul telefonic. Participantul este integral responsabil de corectitudinea datelor de contact pe care le completeaza in formularul de comanda, TBI Credit urmand sa il contacteze pe baza datelor furnizate.  In cazul in care datele de contact completate de Participant sunt incorecte, incomplete sau eronate iar TBI Credit a incercat sa il contacteze fara succes atat prin e-mail cat si telefonic, Participantul isi asuma intreaga raspundere pentru aceasta, considerandu-se ca acesta a fost anuntat conform conditiilor Campaniei.

(5) In cazul in care, din motive independente de TBI Credit, nu se poate lua legatura cu Participantul (de exemplu: telefonul/ adresa de e-mail furnizate sunt eronate sau nu poate fi gasit, Participantul nu raspunde la niciunul dintre cele 2 (doua) apeluri, etc.) se considera ca TBI Credit si-a indeplinit obligatiile ce ii revin conform prezentului Regulament. Raspunsul in intervalul de doua ore va fi asigurat doar Participantilor care efectueaza o comanda in timpul programului de lucru, de luni pana vineri in intervalul 9:00-18:00 si sambata in intervalul 9:00-13:00.

(6) Raspunsul TBI Credit va fi oferit la nivel de Participant (identificat prin CNP), indiferent de numarul de comenzi ale acestuia, iar timpul de raspuns se va calcula de la ora primei comenzi efectuata de acesta pana la ora primirii raspunsului (prin e-mail/apel telefonic).

(7) In cazul in care Participantul nu a primit niciun raspuns (e-mail /apel telefonic) in intervalul de doua ore, acesta va primi un voucher valoric de 200 lei care poate fi utilizat la achizitia oricarui produs din magazinele online Altex si Media Galaxy,. accesand site-urile www.altex.ro si www.mediagalaxy.ro.. In ziua urmatoare, va fi emis cate un voucher electronic pentru fiecare Participant pentru care intervalul de timp de la ora finalizarii comenzii pana la ora la care a fost contactat depaseste termenul de doua ore. TBI va trimite Participantului, pe e-mail voucherul electronic, in valoare de 200 lei.

(8) Conditiile de utilizare ale voucherelor emise se regasesc pe  https://www.altex.ro/regulament-card-cadou si pe https://www.mediagalaxy.ro/card-cadou/index/index/

 

SECȚIUNEA 6.  PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

(1) Organizatorul, in vederea desfasurarii prezentei campanii, prelucreaza datele personale ale Participantilor la aceasta campanie, in conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001, in calitate de operator inregistrat la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal in baza notificarii nr. 1711.

(2) Datele cu caracter personal colectate in cadrul acestui program nu vor fi dezvaluite catre terti cu exceptia imputernicitilor Organizatorilor si a cazurilor in care Organizatorii trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare.

(3) Prin participarea la Campanie, Participanţii îşi exprima acordul expres si neechivoc pentru ca datele lor cu caracter personal să fie incluse în baza de date a Organizatorilor, in vederea realizarii Campaniei si atribuirii premiilor.

(4) Datele cu caracter personal colectate de catre Organizatori vor fi folosite pentru campanii viitoare de informare, transmiterea ulterioară ocazională de oferte, mesaje publicitare şi de marketing, precum şi alte informaţii diverse, conform Legii nr. 677/2001, doar daca persoanele vizate si-au dat acordul expres.

(5) Participanţilor la Campanie le sunt garantate drepturile prevăzute de Legea nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, respectiv dreptul la informare, de acces la date, dreptul de intervenţie asupra datelor şi dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a se adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau justitiei.

 

SECȚIUNEA 7.  INCETAREA INAINTE DE TERMEN A CAMPANIEI

(1) Campania poate înceta înainte de termen numai în cazul apariţiei unui eveniment ce constituie forţă majoră, inclusiv în cazul imposibilităţii Organizatorilor, din motive independente de voinţa lor, de a continua Campania.  Organizatorii, daca invoca forta majora, sunt obligati sa comunice Participantilor la Campanie existenta acesteia in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.

(2) În situaţiile avute în vedere de alineatele precedente, Organizatorii nu mai sunt ţinuti de nicio obligaţie către Participanţii la Campanie, după cum nu sunt ţinuti de restituirea vreunei sume sau de plata vreunei sume cu titlu de despăgubire sau altele asemenea.

 

SECȚIUNEA 8. LITIGIILE SI LEGEA APLICABILA

(1) Eventualele litigii apărute între Organizator şi Participanţi se vor rezolva pe cale amiabilă  sau, în cazul în care această cale nu este posibilă, acestea vor fi supuse spre solutionare instantelor judecatoresti romane competente.

(2) Legea aplicabilă este legea română.

 

SECȚIUNEA 9. DISPOZITII FINALE

(1) Pentru obţinerea de informaţii suplimentare, Participanţii pot suna la numarul de telefon 0215.298.600, -apel cu tarif normal.

(1) Eventualele reclamatii/sesizari legate de derularea Campaniei se vor putea trimite la urmatoarea adresa: office@tbicredit.ro in atentia Departamentului Call Center – Reclamatii, in termen de maximum 30 (treizeci) zile de la data completarii formularului de comanda. Dupa aceasta data, Organizatorul nu va mai lua in considerare nicio reclamatie/sesizare.