Retea de sedii TBI Credit
Harta
Click pe harta pentru
a localiza una dintre
sucursalele TBI Credit

Campania "1% dobanda pe luna"
- Regulament de organizare -

Art. 1. Organizatorul campaniei:

Organizatorul campaniei promotionale (denumita in cele ce urmeaza „Campania”) este S.C. Credex Finanţări S.R.L., cu sediul înVoluntari, Sos. Bucuresti Nord nr.10, cladirea Global City Business Park, corp O1, etaj 9, sala de sedinte 6, judetul Ilfov, număr de ordine la Registrul Comerţului nr. J23/3106/2016, cod unic de înregistrare: 17760876, cont IBAN nr RO73RZBR0000060007033616 deschis la Banca RAIFFEISEN BANK - SUCURSALA BUCUREŞTI, Capital social subscris: 15112500 RON, reprezentată legal prin dna Mihaela Mitescu având funcţia de Administrator (denumita in cele ce urmeaza “Organizatorul”).

Campania se desfasoara cu sprijinul partenerului TBI Credit IFN S.A., institutie financiara nebancara cu sediul in Bucuresti, str. Putul lui Zamfir, nr. 8–12, etaj 2, sector 1, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/15329/2003, avand cod de inregistrare in scopuri de TVA RO15901855, capital social subscris si varsat 7300000 lei, avand contul bancar: RO62 RZBR 0000 0600 0386 5697 deschis la Raiffeisen Bank – Sucursala Dorobanti, inregistrata la BNR sub nr. RG-PJR-41-110014/03.03.2017, institutie de plata inregistrata la BNR sub nr. IP-RO-0005/28.04.2011, reprezentata prin Director General Traian Sevastian Baicu, denumită în continuare “Partenerul”

Campania se va desfasura in conformitate cu prezentul Regulament Oficial al Campaniei (denumit in continuare „Regulamentul Oficial”).

 

Art. 2. Eligibilitate

La aceasta campanie poate participa orice persoana fizica, care indeplineste conditiile de mai jos:

  • Este cetatean roman cu domiciliul in Romania
  • Are varsta cuprinsa intre 18 si 75 de ani
  • In ceea ce priveste venitul minim acceptat, pentru a participa la aceasta campanie, persoana fizica:
  1. in situatia in care detine calitatea de “angajat” trebuie sa beneficieze de salariul minim pe economie si trebuie sa detina o vechime la actualul loc de munca de minimum 3 luni neintrerupte
  2. in situatia in care detine calitatea de “pensionar” trebuie sa beneficieze de o pensie de minimum 520 lei

 

Art. 3. Perioada si locul de desfasurare al campaniei

3.1. Campania “1% dobanda pe luna” se desfasoara incepand cu data de 01.11.2017,ora 09.00 pana la data de 31.12.2017, ora 23:59 in mediul online.

3.2. Campania se desfasoara online pe site-urile www.altex.ro si www.mediagalaxy.ro

 

Art. 4. Conditii de participare “1% dobanda pe luna”

4.1. Campania “1% dobanda pe luna” se adreseaza clientilor care achizitioneaza produse online de pe site-urile www.altex.ro sau www.mediagalaxy.ro prin produsele financiare oferite de catre TBI Credit IFN SA, in urmatoarele conditii:

-        Produsele achizitionate trebuie sa aiba o valoare cumulata/individuala de minim 300 lei (TVA inclus)

-        Achizitia trebuie facuta prin  produsul  de finantare oferit de TBI Credit IFN SA.

4.2. Conform prezentului regulament participantii in cadrul campaniei vor fi numiti Clienti.

 

Art. 5. Mecanismul campaniei

Pentru orice achizitie de minim 300 lei facuta pe site-urile www.altex.ro sau www.mediagalaxy.ro in perioada 01.11.2017 – 31.12.2017 prin produsul financiar oferit de catre TBI Credit IFN SA, clientul va beneficia de o dobanda de 12 % /an pentru produsele achizitionate.

Exemplu reprezentativ de calcul:  Pentru o tranzacţie in rate fixe, egale, din linia de credit cu cardul de credit Mastercard Standard oferit de TBI Credit IFN SA, efectuata in baza unui ordin de debitare, ȋn valoare de 10.000 lei, rambursată ȋn 60 de rate lunare, cu o dobândă 12%, comision de analiză de 599 lei,  valoarea ratei lunare  de 235,77 lei, valoarea totală plătibilă de 14.446,13 lei, DAE 16,70%, durata contractului de credit fiind de 5 ani.  Comision lunar de adminstrare card: 5 lei/luna . Prezenta ofertă se aplică ȋn cazul ȋn care nu se efectuează nicio altă tranzacţie până la rambursarea integrală a creditului, iar fiecare rată lunară este achitată integral de către client/deţinătorul cardului.

Art. 6. Diverse

6.1.Organizatorul isi rezerva dreptul, la discretia sa absoluta, de a descalifica orice persoana care falsifica procedura de inregistrare sau functionare a Campaniei, care incalca prezentul Regulament; care actioneaza intr-un mod lipsit de etica sau perturbator sau care se determina ca actioneaza cu intentia de a deranja, abuza, ameninta sau hartui orice persoana.

6.2. Utilizarea, in orice mod, a unor metode frauduloase de inscriere in Campanie, va atrage anularea tuturor inregistrarilor prin aceste metode, iar persoanele care folosesc aceste metode vor fi descalificate.

6.3. Daca, din orice motiv, aceasta Campanie nu se poate desfasura conform planificarii datorita unor cauze aflate in afara controlului Organizatorului, fraudei, problemelor tehnice, sau orice alte cauze care, in opinia Organizatorului, corup sau afecteaza administrarea, securitatea, corectitudinea, integritatea sau desfasurarea corespunzatoare a Campaniei, Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula, inceta, modifica sau suspenda Campania. In situatia in care Campania inceteaza din cauza fortei majore, fraudei sau a dificultatilor tehnice inainte de finalul Perioadei Campaniei, se va face un anunt oficial la locatia Campaniei.

 

Art. 7. Regulamentul campaniei

7.1.Regulamentul este disponibil,in mod gratuit, pe siteurile  www.altex.rowww.mediagalaxy.ro si  www.tbicredit.ro. Prin participarea la prezenta campanie, participantii sunt de acord sa se conformeze si sa respecte prevederile acestui regulament.

 

Art 8. Incetarea campaniei

8.1 Prezenta campanie poate inceta in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora, caz fortuit, conform legislatiei in vigoare, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua prezentele campanii precum si la expirarea perioadelor pentru care au fost organizate.

Art 9. Limitarea raspunderii

9.1. In niciun caz Organizatorul nu va fi responsabil sau raspunzator pentru niciun fel de daune sau pierderi de orice fel, inclusiv daune directe, indirecte, incidente, subsecvente sau punitive, rezultate ca urmare a participarii dvs. la acesta Campanie.

9.2. Fara a limita cele mentionate mai sus, produsele si serviciile oferite de catre Organizator, inclusiv prezenta Campanie, sunt oferite „ca atare”, fara garantii suplimentare, explicite sau implicite.

 

Art 10. Legislatie si litigii

11.1. Prezentul Regulament este guvernat de legislatia romana. Daca una dintre clauze va fi declarata nula, celelalte clauze nu vor fi afectate si vor continua sa fie valabile si aplicabile in conformitate cu legislatia romana. Orice litigiu care decurge din prezentul Regulament va fi solutionat de catre instantele competente de la sediul Organizatorului.

 

Art 11. Temeiul legal

11.1. Prezentul Regulament este in conformitate cu prevederile legislatiei nationale privind comercializarea produselor si serviciilor, respectiv Ordonanta de Guvern nr. 99/2000 si legile privind protectia persoanelor referitor la procesarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

11.2. Reclamatiile privind produsele sau serviciile implicate in Campanie dupa finalizarea Campaniei in conformitate cu prezentul Regulament nu vor fi luate in considerare si nu vor reprezenta raspunderea Organizatorului.

11.3. In caz de tentativa sau fraudare a sistemului Campaniei, abuz sau orice fapte care afecteaza imaginea Organizatorului, acesta isi rezerva dreptul de a lua toate masurile necesare pentru remedierea situatiei aparute.

11.4. Organizatorul va lua toate masurile necesare pentru desfasurarea Campaniei in conditii normale conform celor de mai sus, dar nu isi asuma raspunderea pentru reclamatii, contestatii ale participantilor care nu vizeaza incalcarea cadrului legal in vigoare.

 

Organizator,

CREDEX FINANTARI S.R.L.