Retea de sedii TBI Credit
Harta
Click pe harta pentru
a localiza una dintre
sucursalele TBI Credit

Campania "24 RATE cu DOBANDA 0% IT"
- Regulament de organizare -

Art. 1. Organizatorul campaniei:

Campania "24 RATE cu DOBANDA 0% IT" (numita in cele ce urmeaza "Campania") este organizata de S.C. CREDEX FINANTARI S.R.L., cu sediul social in în Voluntari, Sos. Bucuresti Nord nr.10, cladirea Global City Business Park, corp O1, etaj 9, sala de sedinte 6, judetul Ilfov, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J23/3106/2016, avand Cod Unic de Inregistrare 17760876, numita in continuare "Organizator".

 

Art. 2. Eligibilitate

La aceasta campanie poate participa orice persoana fizica rezidenta in Romania.

 

Art. 3. Perioada si locul de desfasurare al campaniei

3.1. Campania "24 RATE cu DOBANDA 0% IT" se desfasoara incepand cu data de 27.02.2018 ora 16:00 pana la data de 26.03.2018 ora 23.59 in mediul online.

3.2. Campania se desfasoara online pe site-urile www.altex.ro si www.mediagalaxy.ro

 

Art. 4. Conditii de participare "24 RATE cu DOBANDA 0% IT"

4.1. Campania "24 RATE cu DOBANDA 0% IT" se adreseaza clientilor care achizitioneaza de pe site-urile www.altex.ro si www.mediagalaxy.ro, prin intermediului Cardului de Credit acordat si finantat de TBI Credit IFN S.A., in baza ordinului de debitare achizitie la comerciant, produse din categoria “IT” cu o valoare individuala sau cumulata mai mare de 1.275 lei.

4.2. La aceasta campanie participa urmatoarele subcateorii de produse IT:

  • Laptopuri
  • Sisteme PC
  • Monitoare
  • Componente
  • Retelistica
  • Periferice si accesorii IT
  • Imprimante si multifunctionale
  • Smart Home
  • Accesorii laptop
  • Servere

4.3. Conform prezentului regulament participantii in cadrul campaniei vor fi numiti clienti.

 

Art. 5. Mecanismul campaniei

5.1. Pentru a beneficia de campania "24 RATE cu DOBANDA 0% IT" participantii la campanie trebuie sa achizitioneze in perioada 27.02.2018 – 26.03.2018, prin Card de credit acordat si finantat de TBI Credit IFN S.A, in baza ordinului de debitare achizitie la comerciant, produse din gama “IT” cu o valoare individuala sau cumulata mai mare de 1.275 lei.

5.2. In cadrul campaniei, clientii ce vor indeplini conditiile de participare de la art. 4.1 de mai sus pot beneficia de acordarea unui credit cu plata in "24 RATE cu DOBANDA 0% IT" daca indeplinesc conditiile de eligibilitate stabilite conform normelor interne de creditare pentru finantarea produselor comandate prin Cardul de credit, in baza ordinului de debitare achizitie la comerciant de la TBI Credit IFN S.A

 

Art. 6. Diverse

6.1. Organizatorul isi rezerva dreptul, la discretia sa absoluta, de a descalifica orice persoana care falsifica procedura de inregistrare sau functionare a Campaniei, care incalca prezentul Regulament; care actioneaza intr-un mod lipsit de etica sau perturbator sau care se determina ca actioneaza cu intentia de a deranja, abuza, ameninta sau hartui orice persoana.

6.2. Utilizarea, in orice mod, a unor metode frauduloase de inscriere in Campanie, va atrage anularea tuturor inregistrarilor prin aceste metode, iar persoanele care folosesc aceste metode vor fi descalificate.

6.3. Daca, din orice motiv, aceasta Campanie nu se poate desfasura conform planificarii datorita unor cauze aflate in afara controlului Organizatorului, fraudei, problemelor tehnice, sau orice alte cauze care, in opinia Organizatorului, corup sau afecteaza administrarea, securitatea, corectitudinea, integritatea sau desfasurarea corespunzatoare a Campaniei, Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula, inceta, modifica sau suspenda Campania. In situatia in care Campania inceteaza din cauza fortei majore, fraudei sau a dificultatilor tehnice inainte de finalul Perioadei Campaniei, se va face un anunt oficial la locatia Campaniei.

 

Art. 7. Regulamentul campaniei

7.1. Regulamentul este disponibil, in mod gratuit, pe site-urile www.altex.ro si www.mediagalaxy.ro . Prin participarea la prezenta campanie, participantii sunt de acord sa se conformeze si sa respecte prevederile acestui regulament.

 

Art 7. Incetarea campaniei

7.1 Prezenta campanie poate inceta in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora, caz fortuit, conform legislatiei in vigoare, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua prezentele campanii precum si la expirarea perioadelor pentru care au fost organizate.

 

Art 8. Limitarea raspunderii

8.1. In niciun caz Organizatorul nu va fi responsabil sau raspunzator pentru niciun fel de daune sau pierderi de orice fel, inclusiv daune directe, indirecte, incidente, subsecvente sau punitive, rezultate ca urmare a participarii dvs. la acest Campanie.

8.2. Fara a limita cele mentionate mai sus, produsele si serviciile oferite de catre Organizator, inclusiv prezenta Campanie, sunt oferite „ca atare”, fara garantii suplimentare, explicite sau implicite.

 

Art 9. Legislatie si litigii

9.1. Prezentul Regulament este guvernat de legislatia romana. Daca una dintre clauze va fi declarata nula, celelalte clauze nu vor fi afectate si vor continua sa fie valabile si aplicabile in conformitate cu legislatia romana. Orice litigiu care decurge din prezentul Regulament va fi solutionat de catre instantele competente de la sediul Organizatorului.

 

Art 10. Temeiul legal

10.1. Prezentul Regulament este in conformitate cu prevederile legislatiei nationale privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, respectiv Ordonanta de Guvern nr. 99/2000 si legile privind protectia persoanelor referitor la procesarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

10.2. Reclamatiile privind produsele sau serviciile implicate in Campanie dupa finalizarea Campaniei in conformitate cu prezentul Regulament nu vor fi luate in considerare si nu vor reprezenta raspunderea Organizatorului.

10.3. In caz de tentativa sau fraudare a sistemului Campaniei, abuz sau orice fapte care afecteaza imaginea Organizatorului, acesta isi rezerva dreptul de a lua toate masurile necesare pentru remedierea situatiei aparute.

10.4. Organizatorul va lua toate masurile necesare pentru desfasurarea Campaniei in conditii normale conform celor de mai sus, dar nu isi asuma raspunderea pentru reclamatii, contestatii ale participantilor care nu vizeaza incalcarea cadrului legal in vigoare.

 

 

Organizator,

CREDEX FINANTARI S.R.L.