Retea de sedii TBI Credit
Harta
Click pe harta pentru
a localiza una dintre
sucursalele TBI Credit

Campania"24 RATE cuDOBANDA0%"
- Regulament de organizare -

Art. 1. Organizatorul campaniei:

Campania "24 RATE cu DOBANDA 0%" (numita in cele ce urmeaza "Campania") este organizata de CREDEX FINANTARI S.R.L., cu sediul social in Oraş Voluntari, Şoseaua Bucureşti Nord, Nr. 10, Cladirea Global  City Business Park, Corp O 11, Sala de sedinte nr. 6, Etaj nr. 9, Judet Ilfov, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J23/3106/2016, avand Cod Unic de Inregistrare 17760876, numita in continuare "Organizator".

 

Art. 2. Eligibilitate

La aceasta campanile poate participa orice persoana fizica, care indeplineste conditiile de mai jos:

  • Este cetatean roman cu domiciliul in Romania
  • Are varsta cuprinsa intre18 si 70 de ani
  • In ceea ce priveste venitul minim acceptat, pentru a participa la aceasta campanie, persoana fizica:
  1. in situatia in care detinecalitatea de“angajat”trebuiesabeneficieze de salariul minim peeconomiesitrebuiesadetina o vechime la actualulloc de munca de minimum 3 luni neintrerupte
  2. in situatia in care detine calitatea de “pensionar” trebuie sa beneficieze de o pensie de minimum 800 lei

Art. 3. Perioada si locul de desfasurare al campaniei

3.1. Campania "24 RATE cu DOBANDA 0%" se desfasoara incepand cu data de 22.07.2017 ora 10.00 pana la data de 15.09.2017 ora 00.00 in mediul online.

3.2. Campania se desfasoara online pe site-urile www.altex.ro si www.mediagalaxy.ro

 

Art. 4. Conditii de participare "24 RATE cu DOBANDA 0%"

4.1. Campania "24 RATE cu DOBANDA 0%" se adreseaza clientilor care achizitioneaza produse de pe site-urile www.altex.ro si www.mediagalaxy.ro, prin intermediul Cardului de Credit acordat si finantat de TBI Credit IFN S.A.,in baza ordinului de debitare achizitie la comerciant.

 

4.2. Conform prezentului regulament participantii in cadrul campaniei vor fi numiti clienti.

 

Art. 5. Mecanismul campaniei

5.1. Pentru a beneficia de campania "24 RATE cu DOBANDA 0%" participantii la campanile trebuie sa achizitioneze in perioada 22.07.2017 ora 10.00 - 15.09.2017 ora 00.00, prin Card de credit acordat si finantat de TBI Credit IFN S.A,in baza ordinului de debitare achizitie la comerciant,din urmatoarele categorii:

-  aparate de aer conditionat

 

5.2. In cadrul campaniei, clientii ce vor indeplini conditiile de participare de la art. 4.1 de mai sus pot beneficia de acordarea unui credit cu plata in "24 RATE cu DOBANDA 0%" daca indeplinesc conditiile de eligibilitate prevazute la art. 2, stabilite conform normelor interne de creditare pentru finantarea produselor comandate prin Cardul de credit,in baza ordinului de debitare achizitie la comerciant de laTBI Credit IFN S.A

 

Art. 6. Diverse

6.1.Organizatorul isi rezerva dreptul, la discretia sa absoluta, de a descalifica orice persoana care falsifica procedura de inregistrare sau functionare a Campaniei, care incalca prezentul Regulament; care actioneaza intr-un mod lipsit de etica sau perturbator sau care se determina ca actioneaza cu intentia de a deranja, abuza, ameninta sau hartui orice persoana.

6.2. Utilizarea, in orice mod, a unor metode frauduloase de inscriere in Campanie, va atrage anularea tuturor inregistrarilor prin aceste metode, iar persoanele care folosesc aceste metode vor fi descalificate.

6.3. Daca, din orice motiv, aceasta Campanie nu se poate desfasura conform planificarii datorita unor cause aflate in afara controlului Organizatorului, fraudei, problemelor tehnice, sau orice alte cauze care, in opinia Organizatorului, corup sau afecteaza administrarea, securitatea, corectitudinea, integritatea sau desfasurarea corespunzatoare a Campaniei, Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula, inceta, modifica sau suspenda Campania. In situatia in care Campania inceteaza din cauza fortei majore, fraudei sau a dificultatilor tehnice inainte de finalul Perioadei Campaniei, se va face un anunt oficial la locatia Campaniei.

 

Art. 7. Regulamentul campaniei

7.1.Regulamentul este disponibil, in mod gratuit, pe site-urile www.altex.ro si www.mediagalaxy.ro. Prin participarea la prezenta campanie, participantii sunt de acord sa se conformeze si sa respecte prevederile acestui regulament.

 

Art 7. Incetarea campaniei

7.1 Prezenta campanile poate inceta in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora, caz fortuit, conform legislatiei in vigoare, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua prezentele campanii precum si la expirarea perioadelor pentru care au fost organizate.

 

Art 8. Limitarea raspunderii

8.1. In nici un caz Organizatorul nu va fi responsabil sau raspunzator pentru nici un fel de daune sau pierderi de orice fel, inclusive daune directe, indirecte, incidente, subsecvente sau punitive, rezultate ca urmare a participarii dvs. la acesta Campanie.

 

8.2. Fara a limita cele mentionate mai sus, produsele si serviciile oferite de catre Organizator, inclusive prezenta Campanie, sunt oferite „ca atare”, fara garantii suplimentare, explicite sau implicite.

 

Art 9. Legislatie si litigii

9.1. Prezentul Regulament este guvernat de legislatia romana. Daca una dintre clauzeva fi declarata nula, celelalte clauze nu vor fi afectate si vor continua sa fie valabile si aplicabile in conformitate cu legislatia romana. Orice litigiu care decurge din prezentul Regulament va fi solutionat de catre instantele competente de la sediul Organizatorului.

 

Art 10. Temeiul legal

10.1. Prezentul Regulament este in conformitate cu prevederile legislatiei nationale privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, respective Ordonanta de Guvern nr. 99/2000 si legile privind protectia persoanelor referitor la procesarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

 

10.2. Reclamatiile privind produsele sau serviciile implicate in Campanie dupa finalizarea Campaniei in conformitate cu prezentul Regulament nu vor fi luate in considerare si nu vor reprezenta raspunderea Organizatorului.

 

10.3. In caz de tentative sau fraudare a sistemului Campaniei, abuz sau orice fapte care afecteaza imaginea Organizatorului, acesta isi rezerva dreptul de a lua toate masurile necesare pentru remedierea situatiei aparute.

 

10.4. Organizatorul va lua toate masurile necesare pentru desfasurarea Campaniei in conditii normale conform celor de mai sus, dar nu isi asuma raspunderea pentru reclamatii, contestatii ale participantilor care nu vizeaza incalcarea cadrului legal in vigoare.

 

Organizator,

CREDEX FINANTARI S.R.L.